Giá Phòng

Bảng Giá Phòng Khách Sạn Lighthouse

STT LOẠI PHÒNG VIEW & WINDOW EXTRA BED GIÁ PHÒNG CAO ĐIỂM  EXTRA BED
1 Apartment 1 River View 225,000 990,000 1,190,000 290,000
2 Apartment 2 River View 180,000 690,000 890,000 230,000
3 Deluxe Double River View 150,000 550,000 690,000 195,000
4 Deluxe Double Road view 120,000 450,000 590,000 155,000
5 Deluxe Twin River View 120,000 450,000 590,000 155,000
6 Superior Double No view No 300,000 450,000

Hình ảnh về các loại phòng

Phòng Apartment

Lighthouse ApartmentLighthouse ApartmentLighthouse ApartmentLighthouse Apartment

Phòng Deluxe Double

Lighthouse Deluxe
Lighthouse DeluxeLighthouse Deluxe

Phòng Deluxe Twin

Lighthouse Deluxe Double

Phòng Superior Double

Lighthouse Superior Lighthouse Superior Lighthouse Superior Lighthouse Superior